Zużyte opony = gumowy surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko

ChemiLab ( Wolsztyn ) - RAPORTChemiLab ( Wolsztyn ) - RAPORTEtap 1

Członkowie zespołu:

Magdans Zuzanna
Piosik Magdalena
Wajs Jakub
Wojtkowiak Michał
Zarabska Sara
Zalisz Paweł

Kapitan:
Wojtkowiak Michał


Podział zadań:

ETAP II
- przemaglowanie strony internetowych naszej gminy w poszukiwaniu aktualnego Planu Gospodarki Odpadami (PGO), wizyta w Urzędzie Miasta Wolsztyn- Jakub Wajs, Michał Wojtkowiak, Paweł Zalisz
- streszczenie Wojewódzkiego Raportu- Paweł Zalisz
- przeprowadzenie ankiet- cała grupa

ETAP III
- przeszukiwanie terenu- Magdalena Piosik, Sara Zarabska, Jakub Wajs
- stworzenie mapki w serwisie Google Maps- Jakub Wajs
- zliczenie i podział opon- Sara Zarabska

ETAP IV
- Stworzenie Media Planu- Magdalena Piosik

ETAP V
- stworzenie wystawy o Gumowym Surowcu- Sara Zarabska, Michał Wojtkowiak
- przygotowanie projektów ulotek i plakatów- Jakub Wajs, Sara Zarabska
- nawiązanie współpracy z telewizją TV Karat- Michał Wojtkowiak
- rozdawanie ulotek, rozmowy z przechodniami i uczniami szkół- cała grupa

ETAP VI
- analiza ankiet- Michał Wojtkowiak

ETAP VII
- stworzenie raportu- Sara Zarabska 

Zdjęcie zespołu:Logo zespołu:Etap 2

Plan Gospodarki Odpadami
Od l lipca 2003r. obowiązuje zakaz składowania opon (z wyjątkiem opon rowerowych) na składowiskach odpadów komunalnych. Zezwolenie na zbieranie i transport zużytych opon o kodzie:
1601 03 posiada na terenie powiatu jedynie firma J.M. Kowalscy, Niałek Wielki 136.Obowiązujące uregulowania prawne dążące do zakończenia składowania opon na składowiskach (od l stycznia 2003r.) oraz obowiązki wytwórców związane z opłatą produktową i depozytową wymuszają zwiększenie stopnia wykorzystania opon zużytych. Będą one wykorzystywane poprzez bieżnikowanie, wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej oraz spalanie z odzyskiem energii. Pomimo istnienia możliwości technicznych do realizacji poszczególnych kierunków wykorzystania odpadowych opon, istnieją duże trudności z pozyskaniem surowca ze względu na brak systemu zbiórki opon, także od wytwórców indywidualnych. Proponuje się zorganizowanie zbiórki opon poprzez zakłady wulkanizacyjne, trudniące się również bieżnikowaniem.

WOJEWÓDZKI RAPORT

Lista posiadaczy odpadów w Gminie Wolsztyn:
Rodzaj prowadzonej działalności WYTWARZANIE

1. Posiadacz, adres:
411495325 - JMK SP. Z O.O., NIAŁEK WIEKLI 136, 64-200 WOLSZTYN
Miejsce prowadzenia działalności, adres:
JMK SP. Z O.O., NIAŁEK WIEKLI 136, 64-200 WOLSZTYN
Rok: 2010
Kod odpadu: 160103
Masa [Mg]: 619,9000
2. Posiadacz, adres:
000479221 - SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "AGROFIRMA", WRONIAWY, ul. WOLSZTYŃSKA 5, 64-233
Miejsce prowadzenia działalności, adres:
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "AGROFIRMA", WRONIAWY, ul. WOLSZTYŃSKA 5,
64-233 WRONIAWY
Rok: 2010
Kod odpadu: 160103
Masa [Mg]: 0,7670
3. Posiadacz, adres:
630974125 - CENTRUM OGUMIENIA DEGÓRSKI, Dąbrowa, ul. Szkolna 71, 62-070 Dębrowa
Miejsce prowadzenia działalności, adres:
Centrum Ogumienia Degórski, Dąbrowa, ul. Szkolna 71, 62-070 Dębrowa
Rok: 2010
Kod odpadu: 160103
Masa [Mg]: 2,0000
4. Posiadacz, adres:
"ISOWENT" SPRTKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-CIĄ, ul. NIAtEK WIELKI 60, 64-200
Miejsce prowadzenia działalności, adres:
"ISOWENT" Sp. z o.o., ul. NIAtEK WIELKI 60, 64-200 WOLSZTYN
Rok: 2010
Kod odpadu: 160103
Masa [Mg]: 0,1040
5. Posiadacz, adres:
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O., BERZYNA 6, 64-200 WOLSZTYN
Miejsce prowadzenia działalności, adres:
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O., BERZYNA 6, 64-200 WOLSZTYN
Rok: 2010
Kod odpadu: 160103
Masa [Mg]: 2,0000

Rodzaj prowadzonej działalności ZBIERANIE
1. Posiadacz, adres:
000440087 - OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, ul. ŻEROMSKIEGO 16, 64-200 WOLSZTYN
Miejsce prowadzenia działalności, adres:
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, ul. ŻEROMSKIEGO 16, 64-200 WOLSZTYN
Rok: 2010
Kod odpadu: 160103
Masa [Mg]: 0,4480
2. Posiadacz, adres:
411495325 - JMK SP. Z O.O., NIAŁEK WIEKLI 136, 64-200 WOLSZTYN
Miejsce prowadzenia działalności, adres:
JMK SP. Z O.O., NIAŁEK WIEKLI 136, 64-200 WOLSZTYN
Rok: 2010
Kod odpadu: 160103 1 229,1000
Masa [Mg]: 1 229,1000

LISTA POSIADACZY ODPADÓW WG RODZAJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Z WYKAZEM ODPADÓW
Ogółem Masa [Mg]: 134977,7375
Odzysk Masa [Mg]: 49821,6440
Wytwarzanie Masa [Mg]: 5292,0655
Zbieranie Masa [Mg]: 79864,0280


ANKIETY

Będąc ciekawymi co środowisko wie na temat opon postanowiliśmy zrobić ankietę wśród ludzi różnych kategorii wiekowych. Pytaliśmy przechodniów w centrum miasta, którzy byli w wieku od 25 do 70 lat, uczniów liceum, oraz uczniów gimnazjum. Ułożyliśmy 5 pytań :
1. Czy wiesz co dzieje się ze zużytymi oponami?
2. Czy spotykasz się z widokiem wyrzuconych opon na łonie natury?
3. Czy znasz jakieś miejsca skupu opon?
4. Czy wg Ciebie dużo osób oddaje zużyte opony, by zostały przetworzone?
5. Czy słyszałaś /eś o projekcie "Gumowy Surowiec"?

Jako, iż nasz powiat słynie z czystości i dbałości o środowisko byliśmy zaskoczeni wynikami ankiety, które zostaną przedstawione w etapie VI.
Ankietowani mogli odpowiadać tylko „tak” lub „nie”. Oto wyniki:
1. Centrum miasta :
a) Pytanie pierwsze : TAK- 48% NIE- 52%
b) Pytanie drugie : TAK- 58% NIE- 42%
c) Pytanie trzecie: TAK- 35% NIE- 65%
d) Pytanie czwarte: TAK- 30% NIE- 70%
e) Pytanie piąte: TAK- 30% NIE- 70%
2. Gimnazjum :
a) Pytanie pierwsze : TAK-31% NIE-69%
b) Pytanie drugie : TAK- 44% NIE- 56%
c) Pytanie trzecie: TAK- 22% NIE- 78%
d) Pytanie czwarte: TAK- 25% NIE- 75%
e) Pytanie piąte: TAK- 10% NIE- 90%
3. Liceum :
a) Pytanie pierwsze: TAK-30% NIE 70%
b) Pytanie drugie : TAK-50% NIE-50%
c) Pytanie trzecie: TAK-43% NIE-57%
d) Pytanie czwarte: TAK-13% NIE-87%
e) Pytanie piąte: TAK-33% NIE-67%

Podsumowaliśmy zebrane informacje z ankiety. Oto wyniki :

I. Pytanie pierwsze : TAK – 36% NIE – 67%
II. Pytanie drugie : TAK – 51% NIE – 49%
III. Pytanie trzecie: TAK – 33% NIE – 67%
IV. Pytanie czwarte: TAK – 23% NIE – 77%
V. Pytanie piąte: TAK – 24% NIE – 76%

Wykorzystując nasza stronę na facebook’u przeprowadzaliśmy tam ankiety. Na zadane pytania staraliśmy się odpowiadać, aby rozpowszechnić akcję ‘ Gumowy Surowiec ‘. Oto pytania :

1)Czy wiesz co się dzieje z zużytymi oponami?
TAK – 17% NIE – 83%
2)Czy spotykasz się z widokiem wyrzuconych opon na łonie natury? Jeśli tak, to gdzie?
a)W lesie 51%
b)Przy drodze 14%
c)Na orliku 4%
d)Nie 31%
3)Czy znasz jakieś miejsca skupu opon?
TAK – 22% NIE – 78%
4)Myślisz, że dużo osób oddaje zużyte opony, aby je ponownie wykorzystać?
TAK – 0% NIE – 100% 

Etap 3

WIELKOŚĆ PRZESZUKANEGO TERENU:

Udało nam się przeszukać teren trzech gmin. Pierwsza to Gmina Wolsztyn, gdzie przeszukaliśmy: Obrę, las w okolicy wsi Obra, obrzeża wsi Świętno, las w okolicy Świętna, Chorzemin, okolice drogi z Nowej Wsi do Moch, droga polna z Jażyńca do Dolnej Obry oraz samo miasto Wolsztyn. Nasz drugi cel to Gmina Wielichowo, gdzie przeszukaliśmy las w pobliżu miasta Wielichowo i jego obrzeża oraz okolice składowiska odpadów komunalnych „Łubnica”. Natomiast trzeci obiekt to Gmina Siedlec, a w szczególności las przy drodze z Grójca Wielkiego do Babimostu.

Wielkość przeszukanego terenu w kilometrach kwadratowych (przybliżone):
- Obra- 1,1
- Grójec- 0,2
- Świętno- 1
- Wielichowo- 1,2
- Nowa Wieś - Mochy - 0,25
- Jażyniec - Dolna Obra - 0,25

Reasumując łącznie przeszukaliśmy około 4 kilometry kwadratowe terenu.

LICZBA ZNALEZIONYCH WYSYPISK:
Znaleźliśmy 9 wysypisk:
- Las w okolicy wsi Obra
- Obrzeża wsi Świętno
- Las w okolicy wsi Świętno
- Chorzemin
- Las w pobliżu Wielichowa
- Okolice składowiska odpadów komunalnych „Łubnica”
- Okolice drogi z Nowej Wsi do Moch
- Droga polna z Jażyńca do Dolnej Obry
- Las przy drodze z Grójca Wielkiego do Babimostu

LICZBA I PODZIAŁ OPON:
- Samochodowe: 1 opona na obrzeżach wsi Świętno, 2 opony w lesie w okolicy wsi Świętno, około 10 opon w Chorzeminie, 1 opona w lesie w pobliżu Wielichowa, 11 opon w okolicach składowiska odpadów komunalnych „Łubnica”,5 opon przy drodze polnej z Jażyńca do Dolnej Obry, 1 opona w lesie przy drodze z Grójca Wielkiego do Babimostu. Łącznie znaleźliśmy 31 opon samochodowych.
- Rolnicze: 1 opona w lesie w okolicy wsi Obra
- Ciężarowe: 2 opony w okolicach składowiska odpadów komunalnych „Łubnica”, 1 opona w okolicy drogi z Nowej Wsi do Moch
- Rowerowe: około 5 opon w lesie w pobliżu Wielichowa 

Mapa:

http://g.co/maps/yh68z 

Etap 4

MEDIA PLAN

1.Nawiązanie współpracy z telewizją „Karat”

Będziemy w telewizji ! Będziemy, ponieważ reportaż o naszej działalności zostanie opublikowany w przeciągu najbliższych dwóch tygodni na stronie http://www.tvkarat.wolsztyn24.pl/. Trochę nam zajęło, aby dotrzeć do wolsztyńskiego „Karatu”, wyprosić u nich możliwość wykonania reportażu i nagranie. Na szczęście wszystko jest na dobrej drodze. Już niedługo zostaniemy gwiazdami wolsztyńskiej telewizji!

2.Aktywność na facebook’u – założenie „Fan Page’a”

20 stycznia 2012 roku założyliśmy Fan Page naszego zespołu na portalu społecznościowym Facebook. Już pierwszego dnia od rozpoczęcia działalności osiągnął on liczbę 100 fanów! Systematycznie dodawaliśmy ankiety oraz informacje o Gumowym Surowcu. Oczywiście rozsyłaliśmy też informację o naszej stronie do znajomych, aby jak największa liczba osób wspomogła naszą akcję dla dobra Ziemi. Nasze wysiłki opłaciły się. Łączna liczba wyświetleń Fan Page'a osiągnęła liczbę około 1000, a informacja o niej dotarła zasięgiem wirusowym do ponad 15 000 osób na trzech kontynentach (dokładne dane w załączonym pliku ze statystykami). Już w pierwszej ankiecie udział wzięło ponad 150 osób. Do dnia 29 marca liczba fanów naszej strony wynosi 183 osób, ale nadal rośnie.

3.Plakaty promujące prawidłowe sposoby gospodarki zużytymi oponami.

Postanowiliśmy zaprojektować plakat, który w pełni odzwierciedliłby ideę projektu „Gumowy Surowiec”. W przeciągu kilku dni został wykonany wstępny projekt, a potem nasza grupa zajęła się drukiem. Gdy wszystko zostało już przygotowane, umieściliśmy plakaty w bardzo dostępnych miejscach takich jak gablotka szkolna, informatory, słupy przy drodze oraz sklepy.

4.Rozmieszczenie informacji o Gumowym Surowcu w gazetce szkolnej.

Postanowiliśmy także uświadomić polską młodzież, w tym celu zrobiliśmy gazetkę szkolną w gablotce. Zamieściliśmy podstawowe informacje o projekcie. Jednak największą popularnością cieszyło się opowiadanie o drugim życiu zużytej opony. Dzięki temu zwiększyliśmy świadomość licealistów. Na gazetce nie zabrakło też zdjęć zebranych opon.

5.Promowanie projektu w placówkach oświatowych.

Nie tylko my, ChemiLab jesteśmy odpowiedzialni za czyste środowisko. Postanowiliśmy dotrzeć do naszych rówieśników oraz młodszych kolegów i koleżanek. Byliśmy w gimnazjum, gdzie opowiadaliśmy o losach opony. Uczniowie wciągnęli się w dyskusje, zadawali pytania, komentowali. Staraliśmy się odpowiadać wyczerpująco na każde zadane nam pytanie. Młodsi koledzy i koleżanki byli pod wrażaniem naszych odpowiedzi, przejęli się losem opon, opowiadali nam, gdzie widzieli gumowe surowce. Bardzo podbudowało nas psychicznie owe spotkanie. Zadowoleni i pełni nadziei, że będą naszymi następcami wróciliśmy do pracy. 

Etap 5

Nasza kampania zasięgiem objęła Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie oraz miasto Wolsztyn. W trakcie jej trwania zajmowaliśmy się rozprowadzaniem ulotek na terenie szkoły i miasta, rozmawialiśmy z uczniami i przechodniami, informując przy tym o celu prowadzonej przez nas akcji. Odpowiadaliśmy także na nurtujące pytania odnośnie gumowego surowca, jakim są opony. Całość udokumentowaliśmy na filmie oraz zdjęciach, które dodaliśmy również do naszego fanpage'a na facebooku. W naszej szkole postanowiliśmy przygotować gazetkę o projekcie Gumowy Surowiec, naszej grupie i drugim życiu zużytej opony. Niestety nasza szkoła nie posiada radiowęzła. W zamian za to zorganizowaliśmy rozdawanie ulotek. Chodziliśmy po korytarzach szkoły, zaczepiając przy tym uczniów i wręczając im nasze informatory oraz rozmawialiśmy z nimi o powtórnym wykorzystaniu Gumowego Surowca, bo przecież od nich zależy przyszłość naszej planety!
Wykonane zostały także ulotki oraz plakaty informacyjne zawierające treści na temat projektu "Gumowy Surowiec", naszej działalności, a także samej utylizacji opon. Rozprowadzone zostały na terenie miasta Wolsztyn oraz placówek oświatowych (szkoły średnie, gimnazja). Ich celem było uświadomienie ludzi o potrzebie składowania i utylizacji wyrobów gumowych.
Aby rozpowszechnić i uatrakcyjnić naszą kampanię oraz oczywiście żeby lepiej się prezentować postanowiliśmy zakupić sobie koszulki z logo naszego teamu. Gdy otrzymaliśmy paczkę z nimi, mogliśmy spokojnie zacząć działalność w terenie, robiąc ankiety, sondy czy też akcję informacyjną. Działania były bardzo owocne. Wielu przechodniów zatrzymywało się, aby udzielić nam odpowiedzi na pytania. Również młodzież w gimnazjum i liceum nam nie odmawiała. Odpowiadali i zadawali pytania, a my na tyle ile to było możliwe odpowiadaliśmy im. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o oponach i utylizacji postanowiliśmy udać się do pobliskiej miejscowości do Serwisu Koło. Pan mgr Leszek Mazurek, którego tam zastaliśmy okazał się bardzo sympatyczną osobą i udzielił nam krótkiego wywiadu. Ucieszył się też, że jest w środowisku młodzież, która interesuje się dalszym losem opony oraz zaoferował nam pomoc w przyszłości. Pytania i odpowiedzi dotyczące konferencji z Panem Mazurkiem.
ChemiLab: Co dzieje się z zużytymi oponami?
Pan Mazurek: Opony zostają zutylizowane. Jedna część jest przeznaczana na składnik w budowie dróg, a druga zostaje powtórnie wykorzystywana do produkcji nowych opon.
ChemiLab: Co jaki czas i gdzie wywozi Pan opony?
Pan Mazurek: Opony są wywożone raz na dwa miesiące do Elektrociepłowni Dolna Odra.
ChemiLab: Czy ludzie często oddają zużyte opony?
Pan Mazurek: Najczęściej zużyte opony oddawane są w momencie zakupu nowych. Około 95% kupujących decyduje się na oddanie gumowego surowca.
ChemiLab: Jakie koszty ponosi oddający do zutylizowania opony człowiek?
Pan Mazurek: Koszty włączone są już w opłaty podatkowe i wynoszą 3zł za osobę. Pieniądze przeznaczane są na magazynowanie i przetwarzanie opon.
ChemiLab: W jaki sposób liczone są opony?
Pan Mazurek: Najczęściej używaną jednostką są kilogramy na kilodżule.
ChemiLab: Ile opon zbiera Pan na rok?
Pan Mazurek: Przeważnie są to liczby sięgające dziesiątki ton.

Ponadto udało nam się nawiązać współpracę z telewizją „Karat”. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem krótkie nagranie zostanie wyemitowane w niedzielę.
20 stycznia 2012 roku założyliśmy Fan Page naszego zespołu na portalu społecznościowym Facebook. Administratorami zostali Jakub Wajs i Zuzanna Magdans. Już pierwszego dnia od rozpoczęcia działalności osiągnął on liczbę 100 fanów! Systematycznie dodawaliśmy ankiety oraz informacje o Gumowym Surowcu. Oczywiście rozsyłaliśmy też informację o naszej stronie do znajomych, aby jak największa liczba osób wspomogła naszą akcję dla dobra Ziemi. Nasze wysiłki opłaciły się. Łączna liczba wyświetleń Fan Page'a osiągnęła liczbę około 1000, a informacja o niej dotarła zasięgiem wirusowym do ponad 15 000 osób na trzech kontynentach (dokładne dane w załączonym pliku ze statystykami). Już w pierwszej ankiecie udział wzięło ponad 150 osób. Do dnia 29 marca liczba fanów naszej strony wynosi 183 osób, ale nadal rośnie.

Czas trwania kampanii:
od 20 styczna (rozpoczęcie ankiet na facebooku) do 28 marca bieżącego roku (roznoszenie ulotek).

UWAGA! Reszta zdjęć, projektu ulotek i plakatów, statystyki, wykresy zostały umieszone na stronie internetowej:
https://plus.google.com/photos/100444100098673328193/albums 

zdjęcia z kampanii

: 


Etap 6

Podsumowując naszą udaną kampanie chciałbym zwrócić uwagę, na wyniki powtórnej ankiety, którą przeprowadziliśmy na początku. Już ponad 80% osób słyszało o projekcie Gumowy Surowiec. Już blisko 80% wie, co się dzieje ze zużytymi oponami. Prawie 75% osób zna chociaż jedno miejsce skupu opon ! A dokładniej sytuacja przedstawia się następująco:
1.Czy wiesz co dzieje się ze zużytymi oponami?
TAK – 79% NIE – 21%
2.Czy spotykasz się z widokiem wyrzuconych opon na łonie natury?
TAK – 45% NIE – 55%
3.Czy znasz jakieś miejsca skupu opon?
TAK – 73% NIE – 27%
4.Czy wg Ciebie dużo osób oddaje zużyte opony, by zostały przetworzone?
TAK- 37% NIE – 63%
5.Czy słyszałaś /eś o projekcie "Gumowy Surowiec"?
TAK – 82% NIE – 18%
Ankieta została przeprowadzona wśród losowo wybranych uczniów. Jesteśmy zadowoleni z otrzymanych wyników. Wielu młodych ludzi zrozumiało, jak szkodliwe jest złe obchodzenie się ze zużytymi oponami. Ze szczególnym zaangażowaniem podeszliśmy do robienia ankiet, rozmów z rówieśnikami oraz udzielaniem informacji na tematy związane z oponami. Informując ich i odpowiadając na pytania również sami się uczyliśmy. Jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenie życiowe. W przyszłości będziemy zachęcać młodszych kolegów, dzieci, aby wspólnie dbać o "drugie życie" opony. Jesteśmy dumni, ze mogliśmy wziąć udział w tym projekcie. Pozdrawiamy, zespół ChemiLab! 

HAPPY END

joomla wellnessLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...