Zużyte opony = gumowy surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko

Zielone Koniczynki ( Zawiercie ) - RAPORTZielone Koniczynki ( Zawiercie ) - RAPORTEtap 1

Członkowie zespołu:
1. Miśkiewicz Martyna- Kapitan
2. Rogalska Jolanta
3. Popiół Klaudia
4. Nowak Anna
5. Kozak Angelika
6. Gajecka Małgorzata
Przydział zadań:
Martyna Miśkiewicz:
• logo zespołu
• PGO
• Ankieta
• Zdjęcia
• gazetka
Jolanta Rogalska:
• Ankieta
• plakaty i transparenty
• zdjęcia
• mapa
Małgorzata Gajecka:
• wywiad środowiskowy
• zdjęcia
Anna Nowak:
• zdjęcia
• określenie czasu trwania kampanii
Klaudia Popiół:
• Zdjęcia
• opisanie efektów kampanii 

Zdjęcie zespołu:

Zdjęcie grupowe 

Logo zespołu:

Logo Zielonych Koniczynek 

Etap 2

Streszczenie Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zawiercie
Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Zawiercie został opracowany na lata 2008-2011 .Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Zawiercie jest realizacją obligatoryjnego obowiązku nałożonego m.in. na gminy zapisem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251, z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 7a
ustawy o odpadach Gminny Plan Gospodarki Odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.Na terenie gminy Zawiercie zbierane będą następujące rodzaje odpadów:
• odpady zmieszane,
• opakowania i surowce wtórne,
• odpady ulegające biodegradacji,
• odpady wielkogabarytowe,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• odpady niebezpieczne,
• odpady tekstylne.

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Zawiercie
jest składowanie. Odpady zmieszane zebrane z terenu Zawiercia trafiają głównie na składowisko odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
dla miasta Zawiercie przy ul. Podmiejskiej w Zawierciu. W 2007 r. na składowisko to przyjęto blisko 80% zebranych z gminy odpadów zmieszanych. Pozostała ilość unieszkodliwiana była poza terenem powiatu zawierciańskiego na składowiskach:
• Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa,
• Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „LIPÓWKA II ul. Główna 144A,Dąbrowa Górnicza.

Na terenie gminy selektywnie zbierane są odpady opakowaniowe ze szkła, tworzyw
sztucznych, papieru i tektury. Zbiórka odpadów realizowana jest w dwóch systemach w zależności od typu zabudowy mieszkaniowej: tzw. systemie gniazdowym oraz workowym.
Oprócz surowców wtórnych w Zawierciu selektywnie zbierane są odpady ulegające biodegradacji (w systemie pojemnikowym), odpady wielkogabarytowe (w systemie kontenerowym wg ustalonego harmonogramu), budowlane (na zgłoszenie, wg potrzeb mieszkańców) oraz niebezpieczne(w postaci zużytych baterii i sprzętu elektrycznego i elektronicznego).
Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Zawiercie z lat 2008 – 2011 nie zawiera informacji o gumowym surowcu, czyli oponach. Nie ma tam informacji na temat zbiórki i utylizacji zużytych opon oraz dokument nie wskazuje miejsc, gdzie bezpłatnie można oddać stare opony. Temat starych niepotrzebnych opon jest w Zawierciu pominięty.

Streszczenie raportu wojewódzkiego 2010 r.
Rozwój motoryzacji spowodował zwiększenie ilości zużytych opon. Zużyte opon stanowią poważny problem ekologiczny ze względu na swoją trwałość, powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych a także źródłem powstawania tego odpadu są samochody wycofane z eksploatacji. Według raportu wojewódzkiego wytwórcami odpadów w województwie śląskim są m.in. ; VIVA-TRANS Sp. z o.o. ,Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w Raciborzu, "CZAJKA-AUTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DALGUM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Przerobu Złomem i Obrotu Metali "HK Cutiron" Sp. z o.o., "AUTO-KRAM" Spółka Cywilna, "AUTO-MEN" P.H.U. MENTEL MARIUSZ, FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANDRZEJ BAJOR, ZTE Katowice Sp. z o.o., BOGDAN NOWAK BOMA, Huta Katowice Zakład Transportu Samochodowego Sp. z o.o., MASTER-SERWIS OPON SP. Z O.O., MOBIL-RECYKLING ELŻBIETA PONIKIEWSK
Siec zbiórki zużytych opon obejmuje: punkty serwisowe ogumienia, firmy eksploatujące pojazdy, stacje demontażu pojazdów, gminy i osoby fizyczne m. in. Przedsiębiorstwo GUMITEX Sp. z o.o. , KRAJEWSKI & KRAJEWSKI S.j., MD SERWIS Marek Grochulski, KON-WIT Recykling s.c. Konrad Zackiewicz Wiktor Kwiatkowski, AUTO GALERI BADUM KAROL KUKLA, Zakład Bieżnikowania Opon Lipowa S.C. H. Caputa i Wspólnicy, ATB TRUCK S.A., HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKASp. z o.o. komandytowa.

Opis i wyciągnięte wnioski z wywiadu środowiskowego (ankiety)
Przebadani ankietowani przed przeprowadzeniem kampanii promocyjnych nie wiele wiedzieli o akcji Gumowy Surowiec. Z 50 przebadanych osób 36% słyszało o tej akcji 64% Nic na ten temat nie wiedziało. 

Etap 3

W poszukiwaniu opon został przeszukany teren miasta Zawiercie, okolic, oraz zalewów Dzibice- Kostkowice.
Liczba zużytych opon z podziałem na samochodowe i rolnicze:
Około 25 opon samochodowych + 3 samochodów ciężarowych 

Mapa:

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=pl&oe=UTF8&msa=0&msid=200383160101566192195.0004bc5ee62422 

Etap 4

Informacje zawarte były w gazetkach szkolnych, gazetki przedszkolnej, oraz ogłaszane wśród przechodniów i społeczeństwa szkolnego. 

Etap 5

Zasięg kampanii:
Kampania prowadzona była w szkole, przedszkolu jak również przedstawiane plakaty na mieście.
Wykonanie transparentów i plakatów:
Zostały przygotowane i przedstawione plakaty ANTY wyrzucaniu opon.
Czas trwania kampanii:
Od 13 lutego do 16 marca. 

zdjęcia z kampanii

: 
Jedno z kilkunastu zdjęć zalegających opon Wypełnianie ankiet wśród uczniów Wypełnianie ankiet przez nauczycieli karta przekazania odpadu z zakładu wulkanizacyjnego Tworzenie plakatów Rozwieszanie gazetek informacyjnych w szkole Rozwiesznie plakatów Rozwieszanie plakatów i wywiad z przedszkolakami Prowadzenie lekcji pokazowych ankiety 

Etap 6

opisanie efektów kampanii :

Ankiety:
1. Większość zapytanych słyszała o akcji Gumowy Surowiec tylko z telewizji, lecz zmieniło się to po prowadzeniu przez nas różnego rodzaju lekcji pokazowych. Zostali uświadomieni co dzieje się ze zużytymi oponami oraz jak można je wtórnie wykorzystać. Ludzie są oburzeni pozostawianymi oponami w lasach które bardzo źle oddziałują na środowisko, lecz nie wiedzą jak to zmienić. Z ankiet wynika ze społeczeństwo wie gdzie znajdują się opony, lecz nie interesują się zbytnio sprawami związanymi z ich usuwaniem.
2. Zebrane także zostały podpisy niektórych uczestników ankiety. Udział brali także nauczyciele naszej szkoły. Po przeprowadzeniu ankiet zostały dopiero przeprowadzona lekcje pokazowe dla tego jest taki niski stan wiedzy uczniów na temat Gumowego Surowca. 

HAPPY END

joomla wellnessLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...