Zużyte opony = gumowy surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko

EKOpozytywni ( Rzeszów ) - RAPORTEKOpozytywni ( Rzeszów ) - RAPORTEtap 1

Radosław Różański-kapitan zespołu Ekopozytwni
Iwona Sudoł
Klaudia Sobczyk
Marzena Pikor
Paulina Saj 

Zdjęcie zespołu:

Ekopozywni w akcji 

Logo zespołu:

Ekopozytwni 

Etap 2

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami zakłada iż będą podejmowane działania mające na celu promowanie selektywnej zbiórki odpadów, kompostowania przydomowego odpadów biodegradowalnych, oddzielnego zbierania szkła białego, kolorowego, tworzywa sztucznego, zbiórki zużytych opon, makulatury, i innych odpadów np. oddawanie urządzeń elektrycznych, mechanicznych. Zakłada się szeroką kampania informacyjną i edukacyjną społeczeństwa. Przewiduje się budowę kolejnych Zakładów Zagospodarownia Odpadów. do roku 2019 zamierza się wybudować nowe ZZO. Budżet województwa przeznacza na to kwotę do 800 mln zł.
Wojewódzki raport z 2010 roku zawiera 2694 strony, na których spisano posiadaczy odpadów(adres, NIP, Regon,)oraz wytwarzane przez te firmy odpady (kody, sucha masa w [Mg]). Zużyte opony pojawiają się tam kilkaset razy . Masy tych zużytych opon robią wrażenie - uświadamiają, że historia kołem się toczy 

Etap 3

Teren zamieszkany przez uczniów jest znaczny jednakże po krótkiej orientacji, wynika że sytuacje w gminach są opanowane. Burmistrzowie i Wójtowie wcześniej zobligowani przez ustawę zapewniają iż kontrolują sytuację zużytych opon na bieżąco i że w ich gminach nie ma problemu dzikich składowisk opon. Natomiast Gminne PGO już nie obowiązują, tzn. gminy nie mają ustawowego obowiązku takich prowadzić. Uczniowie zaobserwowali praktyczne wykorzystanie zużytych opon jako kwietniki, czy poidła dla drobiu. W chwili obecnej każdy zakład zmieniający opony chętnie przyjmuje użyte opony. 

Mapa:Etap 4

Nasza uwaga skoncentrowana została na działania informujące w naszej szkole. 

Etap 5

1. Przygotowanie plakatów i gazetek
2. Przygotowanie ankiety
3. Przygotowanie prezentacji multimedialnej o drugim życiu opon
4. Wykorzystanie filmu "Historia kołem się toczy"
5. Opracowanie i ewaluacja programu oraz przeprowadzonej ankiety 

zdjęcia z kampanii

: 
Słuchają nas..... Za chwilę wystartujemy 

Etap 6HAPPY END

joomla wellnessLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...