Zużyte opony = gumowy surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko

Dlaczego musimy zagospodarować zużyte opony?

Zużyte opony są jednym z tych rodzajów odpadów, który w największym stopniu obciąża środowisko naturalne. W branży oponiarskiej mówi się, że opona została stworzona po to, aby trwać. Oznacza to, że te cechy opony, które określają jej walory użytkowe, czyli odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie warunków panujących na drogach (woda, temperatura), są jednocześnie odpowiedzialne za trudności związane z jej zagospodarowaniem po zakończeniu użytkowania. Opony nie ulegają rozkładowi, a z uwagi na ich objętość składowanie opon wymaga zajęcia dużej przestrzeni na specjalnie przygotowanym terenie. Z kolei dla rozdrobnienia opony należy wydatkować znaczącą ilość energii.

W krajach Unii Europejskiej co roku pojawia się około 2600 tysięcy ton zużytych opon. Po przyjęciu do Unii dziesięciu nowych członków liczba ta wzrosła o około 500 tysięcy, z czego ponad 130 tysięcy "wniosła" ze sobą Polska.

W większości krajów europejskich przyjęto zasadę odpowiedzialności producentów opon za ich zagospodarowanie po wycofaniu z użycia. Nie inaczej jest w Polsce. "Ustawa produktowa" nakłada na wprowadzających opony na rynek obowiązek odzysku 75% masy sprzedanych opon. Taki poziom przewidziany jest w roku 2007.

joomla wellnessLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...