Zużyte opony = gumowy surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko

Prawo Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska


Dz.U. 2013 poz. 1232

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw


Dz.U. 2014 poz. 1101

 

Wszystkie ustawy i ich uaktualnienia są dostępne na stronie internetowej  http://isap.sejm.gov.pl

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej


Dz.U. 2007 nr 90 poz. 607

 

Wszystkie ustawy i ich uaktualnienia są dostępne na stronie internetowej  http://isap.sejm.gov.pl

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dz.U. 2013 poz. 1399


Wszystkie ustawy i ich uaktualnienia są dostępne na stronie internetowej http://isap.sejm.gov.pl

Ustawa o odpadach

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach


Dz.U. 2013 poz. 21


Wszystkie ustawy i ich uaktualnienia są dostępne na stronie internetowej  http://isap.sejm.gov.pl

joomla wellnessLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...