Zużyte opony = gumowy surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko

Co się dzieje ze zużytymi oponami?

A wy wiecie, co się dzieje ze zużytymi oponami?

Circular economy a zużyte opony

Ideą proponowanego przez rynek europejski podejścia circular economy (CR) jest powrót odpadów do procesu produkcji jako surowego materiału (odpad = zasób). "Zero odpadów na składowiska" to cel coraz większej liczby przedsiębiorców, którzy zdają sobie sprawę, że kreowanie ideologii CR jest kluczem do tzw. zrównoważonego biznesu. W związku z powyższym, zakłady produkcyjne szukają dzisiaj nowych sposobów recyklingu i ponownego/innego wykorzystania własnych odpadów, a swoje badania koncentrują wokół stworzenia produktów, które w jak największym stopniu nadają się do recyklingu.

Niektóre produkty, jak na przykład papier czy aluminium, mogą być przetworzone do nowych produktów papierowych i aluminiowych. W przypadku zużytych opon sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Ich produkcja obejmuje m.in proces wulkanizacji, który można porównać do pieczenia ciasta... Wyizolowanie naturalnej gumy czy innych składników z wulkanizowanej opony jest tak samo niemożliwe jak wyodrębnienie mąki lub mleka z już upieczonego ciasta. Oznacza to że zużyte opony nie mogą być przekształcone do postaci surowego materiału w produkcji nowych opon. Nie zwalnia to jednak producentów opon z konieczności zagospodarowania zużytego produktu.

Osiaganie przez producentów i importerów opon wyznaczonych poziomów odzysku, odbywa się na drodze m.in. odzysku energetycznego, bieżnikowania opon, zabezpieczania placów budowy czy też szeroko pojętego recyklingu materiałowego. Zużyte opony staja się zatem surowym materiałem do użytku innego niż produkcja nowych opon, a dzięki innowacjom technologicznym i rozwiązaniom w finansowaniu, mogą stać się one tak wartościowe, że ludzie zechcą odpowiednio za nie zapłacić. Stwarza to nowe możliwości biznesowe dla przedsiębiorców, szukających rynku do wypełnienia i jest to przykład kierunku potrzebnego do kreowania circular economy w odniesieniu do odpadów.

Źródło:
1. Kline M.: How the Circular Economy Offers New Business Opportunities, 2014. http://www.inc.com/maureen-kline/how-the-circular-economy-offers-new-business-opportunities.html
2. Sobiecki M.: Uruchomienie w Polsce systemu zbiórki i odzysku zużytych opon samochodowych, 2009. http://www.gumowysurowiec.pl/old/prawo/opony_sobiecki_3.pdf
3. http://www.favornomics.com/global/circular-economy-101-basic-definition/


Opona nie musi być nudna!

Jaka jest opona każdy widzi...Czarna, okrągła, o określonym wzorze bieżnika. Mogłoby się wydawać, że niczym nas już nie zaskoczy. Jednak nawiązując do trwającego konkursu na Obiekt ze zużytych opon, chcieliśmy pobudzić Waszą kreatywność i pokazać oponę z trochę innej strony.
Czarna...
Kto powiedział, ze opona musi być czarna? Do zmiany jej koloru wystarczy przecież tylko pędzel i dowolnie wybrana farba! Czemu nie pomalować opony na różowo i nie stworzyć z niej oryginalnego domku dla lalek czy podnóżka dla malej księżniczki! Zresztą dlaczego mielibyśmy się ograniczać do jednego koloru?! Co powiecie na kolorową stonogę, która stanęłaby w centrum pobliskiego placu zabaw?
Okrągła?
Kształt opony na pewno nie jest cechą, która mogłaby nas w jakiś sposób ograniczać. Chyba każdy z nas wie do czego służą nożyce...Oponę można pociąć na większe lub mniejsze kawałki w zależności od tego, co chcielibyśmy stworzyć. To oczywiste, że do wykonania biżuterii potrzebne nam będą maleńkie fragmenty gumy, a do mierzącej kilka metrów rzeźby - odpowiednio większe.
O określonym wzorze bieżnika.
Kolejna cecha opony, którą można wykorzystac w ciekawy sposób. Na przykład tworząc płaskorzeźbę z wycinków opony, innego wzoru bieżnika możemy użyć do stworzenia ramy, a innego do pokazania konkretnych szczegółów dzieła.
Przykładów jak zmienić oponę z nudnego kawałka gumy w prawdziwe dzieło sztuki jest mnóstwo. Wszystko zależy tylko od Waszej wyobraźni! Czekamy na Wasze pomysły i przypominamy, że swój udział w konkursie możecie zgłaszać do końca listopada.

Zdjęcie pobrano ze strony: http://zblogowani.pl/wpis/461122/cos-z-niczego-jak-zrobic-meble-ze-smieci-smiec-numer-1-opona


Piroliza zużytych opon

Piroliza jest jednym z kierunków recyklingu odpadów gumowych, podczas którego dochodzi do termicznego rozkładu surowca. Powyższy proces zachodzi pod wpływem wysokiej temperatury, bez dostępu do czynników utleniających. Odpady gumowe w czasie pirolizy są podgrzewane do temperatury 360 - 450 stopni Celsjusza bez dostępu tlenu, czego efektem jest otrzymanie trzech frakcji: olejowej, gazowej oraz stałej. Dzięki dalszej obróbce powyższych frakcji, możliwe jest uzyskanie wielu wartościowych surowców, w tym: oleju popirolitycznego (opałowego), paliwa gazowego (gaz popirolityczny), sadzy/popiołów lotne (karbonizat) oraz drutu stalowego (złom).

Piroliza umożliwia otrzymanie ok. 38 - 55% oleju, 33 - 38% karbonizatu oraz 10 - 30% frakcji gazowej. Najbardziej pożądana frakcja olejowa, w wyniku poddania dalszej obróbce, może stanowić ciekłe paliwo lub być źródłem wielu cennych związków organicznych. Otrzymywana w wyniku pirolizy frakcja gazowa, stosowana jest często dla potrzeb energetycznych podtrzymywania procesu. Produktem pirolizy trudnym do zagospodarowania jest karbonizat, co wiąże się z brakiem rynkowego zainteresowania powyższą frakcją. Kierunkami umożliwiającymi zagospodarowanie karbonizatu z opon są np. bezpośrednie wykorzystanie jako paliwa lub komponentu w produkcji paliw alternatywnych, zastosowanie jako dodatku do produkcji do bitumicznych mieszanek asfaltowych czy rur z tworzyw sztucznych.

Proces pirolizy jest obecnie oceniany za jedną z najbardziej przyszłościowych technologii recyklingu materiałowego zużytych opon.

Źródło: Wojciechowski A., Michalski R.: ZASTOSOWANIE GUMY W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH. RECYKLING GUMY. Transport Samochodowy 4 - 2012.

Zdjęcie pobrano ze strony: http://www.ekogroup.info/6370/piroliza-opon-samochodowych/

Mroczna przeszłość zużytych opon...

Zważywszy na ogromny tonaż produkowanych co roku opon (ok. 22 mln. ton) oraz długi okres ich rozkładu (≈ 100 lat) zużyte opony są odpadem, który w znaczny sposób obciąża środowisko naturalne. Problem ich zagospodarowania rozwiązują dziś przepisy prawne. Nakładają one na producentów gumowego surowca obowiązki odzysku określonego tonażu wyprodukowanych opon (aktualnie 75%), a na przedsiębiorców obowiązki ewidencjonowania ich działalności w zakresie składowania i przekazywania odpadu do odzysku.

Jednak zanim powstały uwarunkowania prawne regulujące kwestię zagospodarowania zużytych opon, świat sięgał
po różne, często mrożące krew w żyłach rozwiązania. Przykładem może być topienie opon samochodowych na dnie oceanów czy ich zasypywanie piaskami Sahary. Powszechnym zjawiskiem było kiedyś także składowanie opon na wysypiskach śmieci, jak również transportowanie zużytego produktu do krajów "trzeciego świata" celem kontynuacji użytkowania.

W Polsce problem zużytych opon reguluje ustawa z dn. 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, która rozwiązuje m.in. sprawę szkodliwych dla środowiska dzikich składowisk opon. Choć w kwestii postępowania z zużytymi oponami w Polsce nie zawsze było różowo, to warto się pochwalić, że dziś nasz kraj jest jednym z liderów organizowania systemów zbiórki i zagospodarowania zużytych opon!

Źródło:
1. Sobiecki M. Rozwój systemu gospodarki odpadami po oponach samochodowych w Polsce. Zużyte opony samochodowe globalnym problemem ekologicznym.Warszawa 2009.
2. http://www.utylizacjaopon.pl/Default.aspx?PageId=143

joomla wellnessLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...