Zużyte opony = gumowy surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko

oem office 2016 autocad lt 2016 for sale oem adobe acrobat xi pro apple mac version student price
how much is autocad lt 2017 for mac os x acrobat pro dc oem buy go to this website autocad 2010 discount autocad 2010 education edition purchase inventor professional 2015 www.colornote.com

Bufery drogowe

Dość powszechnym przykładem zagospodarowania zużytych opon jest tworzenie buferów zabezpieczających drogi (ang. buffer = ochrona, zabezpieczenie). Budowa dróg i związane z nią utrudnienia (np. zwężenie pasów drogowych) jak również prowadzenie pojazdów z nadmierną prędkością są sytuacjami, które narażają uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo.

Bufery z opon są produktami redukującymi prędkość, a ponadto zapewniają większe odstępy od prac drogowych, gwarantując tym samym bezpieczeństwo osobom zaangażowanych w budowę. Znanym w Europie producentem buferów jest firma Bergma. Standardowe bufery oferowane przez firmę posiadają następujące wymiary: szerokość - 3 m, wysokość - 1 m, waga - 0,8 tony. Jej produkty posiadają atest kolizji, wykonany w Szwecji przez "Volvo Safety Center", przy użyciu auta o masie 2 ton, poruszającego się z prędkością 100 km/h. Test kolizji można obejrzeć na stronie: http://www.bergma.no/polska/bergma-bufery.

Obok zabezpieczenia dróg, bufery ze zużytych opon mogą być wykorzystywane także do zabezpieczenia składowisk odpadów czy do ochrony nadbrzeży portowych jako tzw. odbijacze.
Źródło: http://www.bergma.no/polska/bergma-bufery

Koniec nadsyłania zgłoszeń do konkursu


Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 30. listopada upłynął termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu na „Obiekt ze zużytych opon”, którego organizatorem jest Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. Lista uczestników została już oficjalnie zamknięta. Do konkursu zgłosił się jeden uczestnik, któremu zważywszy na niełatwą formułę konkursu należą się brawa!

Stworzenie Obiektu – przedmiotu ze zużytych opon wiąże się z niesamowitą kreatywnością i większym nakładem pracy niż większość proponowanych uczniom konkursów, dlatego już samo podjęcie wyzwania i nadesłanie zgłoszenia wymagało znacznej odwagi. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak czekać na efekty pracy uczestnika konkursu, których jesteśmy bardzo ciekawi! Trzymamy kciuki! Wiedzę i doświadczenia płynące z trwającego konkursu wykorzystamy na pewno do ulepszenia formuły kolejnych jego edycji.

Piroliza zużytych opon

Piroliza jest jednym z kierunków recyklingu odpadów gumowych, podczas którego dochodzi do termicznego rozkładu surowca. Powyższy proces zachodzi pod wpływem wysokiej temperatury, bez dostępu do czynników utleniających. Odpady gumowe w czasie pirolizy są podgrzewane do temperatury 360 - 450 stopni Celsjusza bez dostępu tlenu, czego efektem jest otrzymanie trzech frakcji: olejowej, gazowej oraz stałej. Dzięki dalszej obróbce powyższych frakcji, możliwe jest uzyskanie wielu wartościowych surowców, w tym: oleju popirolitycznego (opałowego), paliwa gazowego (gaz popirolityczny), sadzy/popiołów lotne (karbonizat) oraz drutu stalowego (złom).

Piroliza umożliwia otrzymanie ok. 38 - 55% oleju, 33 - 38% karbonizatu oraz 10 - 30% frakcji gazowej. Najbardziej pożądana frakcja olejowa, w wyniku poddania dalszej obróbce, może stanowić ciekłe paliwo lub być źródłem wielu cennych związków organicznych. Otrzymywana w wyniku pirolizy frakcja gazowa, stosowana jest często dla potrzeb energetycznych podtrzymywania procesu. Produktem pirolizy trudnym do zagospodarowania jest karbonizat, co wiąże się z brakiem rynkowego zainteresowania powyższą frakcją. Kierunkami umożliwiającymi zagospodarowanie karbonizatu z opon są np. bezpośrednie wykorzystanie jako paliwa lub komponentu w produkcji paliw alternatywnych, zastosowanie jako dodatku do produkcji do bitumicznych mieszanek asfaltowych czy rur z tworzyw sztucznych.

Proces pirolizy jest obecnie oceniany za jedną z najbardziej przyszłościowych technologii recyklingu materiałowego zużytych opon.

Źródło: Wojciechowski A., Michalski R.: ZASTOSOWANIE GUMY W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH. RECYKLING GUMY. Transport Samochodowy 4 - 2012.

Zdjęcie pobrano ze strony: http://www.ekogroup.info/6370/piroliza-opon-samochodowych/

Zapłacimy 1500 zł za Twój pomysł na oponę!

Pragnąc zainteresować społeczeństwo ideami odzysku i recyklingu zużytych opon, Centrum Utylizacji Opon Organizacja Opon S.A. zorganizowało KONKURS NA "OPONIARSKI" OBIEKT. Obiekt = przedmiot ze zużytych opon, wykonany w dowolnej technice i formie. Zakres wielkości przedmiotów jest nieograniczony: od mieszczącego się w dłoni kolczyka do kilkunastometrowej rzeźby.

Dla najlepszych prac przewidziane są 3 nagrody Grand Prix CUO w postaci kontraktów na kwotę 1500 zł oraz do 7 wyróżnień indywidualnych z nagrodą o wartości 300 zł brutto! W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w wieku 15-20 lat.

Jeżeli lubisz wyzwania, a Twoja głowa jest pełna pomysłów, to nasz konkurs skierowany jest właśnie do Ciebie! A może znasz kogoś takiego? Jeśli tak - przekaż mu informację! To już ostatnie chwile, żeby zgłosić swój udział w konkursie - zgłoszenia przyjmujemy tylko do 30 listopada!

Inspiracją niech będą przedmioty zaprezentowane na stronie: http://zszywka.pl/u/mini22/opony-samochodowerecykling--991916.html

Gumowe maty zabezpieczające wybuchy

Jednym z przykładów zagospodarowania zużytych opon w ramach recyklingu materiałowego jest produkcja gumowych mat zabezpieczających. Stosuje się je w miejscach przeprowadzania kontrolowanych wybuchów np. przy rozsadzaniu skał, w celu ochrony otoczenia przed skutkami eksplozji. Substratem do produkcji mat są przede wszystkim opony do samochodów ciężarowych.

Maty są zszywane galwanizowaną lina stalową do uzyskania pożądanego rozmiaru. Przykładowy rozmiar maty to 3 x 6 m. Masa takiego produktu wynosi około 1,3 tony i jest na tyle duża by uniemożliwić wyrzucenie kamieni w powietrze. Kolejną zaletą maty jest tłumienie hałasu oraz ogromnego ciśnienia powietrza, powstałych w wyniku wybuchu. Jest ona łatwa w użyciu i transporcie, co więcej charakteryzuje ją długa żywotność, dzięki czemu może być wielokrotnie użyta.

Przykładem obszaru, gdzie powszechnie stosuje się powyższy produkt jest Skandynawia. Na jej terenie z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i mienia, przy wykonywaniu prac związanych z rozsadzaniem skał, stosowanie wspomnianych mat zabezpieczających jest obowiązkowe. Wykorzystanie gumowego surowca w postaci mat zabezpieczających jest kolejnym dowodem na to, że z uciążliwego dla środowiska odpadu, jakim jest zużyta opona, można stworzyć bardzo użyteczny produkt.

Źródło: http://www.bergma.no/polska/maty-zabezpieczajace
Zdjęcie pobrano ze strony: http://www.bergma.no/polska

joomla wellnessLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...